FlexVia | Ingrid Larik

Partners en werkvormen

Ook ik maak deel uit van een ecosysteem, met partners en tools die mij, elkaar en jullie verrijken. Het evolueert voortdurend, hier vind je alvast een voorproefje.

Mijn sleutelpartners

Xenia (samen met echtgenoot Eddy - Rethinking Economics) is de bezielster van het Emagine Life center. Als Appreciative Inquiry- en SALT-facilitator, economiste, familiemens, dromer en wereldverbeteraar, schrijft ze mee aan een nieuw verhaal voor de wereld. #RegeneratiefLeven Tools als Appreciative Inquiry, SALT, Theory U enz. stimuleren verbeelding en geven hoop. In onze trajecten en ervaringslabo’s gaan we daar dankbaar mee aan de slag. Samen ontwikkelen we programma’s en workshops - zoals bv. de #organisatieversie van ChancesToChange - en we maken beiden deel uit van Rethinking Economics (Antwerpen).

Xenia Orgielewski | Emagine Life

Commons Lab vzw| Onze missie is om van Vlaanderen een warme, faire, duurzame, democratische gemeenschap te maken waarin burgercollectieven opnieuw een prominente rol opnemen. In het beheer van natuurlijke hulpbronnen, maar even zeer mbt de productie en het beheer van verschillende goederen (energie, huisvesting, …) en andere zaken (cultuur, transport, wonen, enz.).Ik ben lid van de AV en er momenteel bestuurder.

Commons Lab | Commons Lab

Veerle is de initiële (co)creator) en gepassioneerde ambassadrice van het ChancesToChange bordspel. Als sociaal onderneemster, facilitator, arts, healer, trainer, coach en schrijfster kleurt ze elke dag de wereld wat meer in. Het ChancesToChange bordspel laat je spelen in een nieuw verhaal waarin je altijd meer en andere perspectieven ziet. Bevrijdend, maar absoluut niet vrijblijvend! Focus op hart, ziel en geest.

Veerle De Bock | ChancesToChange

Sabine is een onafhankelijke HR Professional / Co-founder at 2BeFutureFit. Haar passie voor het werken met en coachen van mensen en het begeleiden van teams en werkgroepen, is wat ons bindt. Sabine heeft een bijzondere band met jongeren, onze generatie van de toekomst. Zij is er net als ik van overtuigd dat engagement en “wellbeing” in organisaties, gezinnen, leefgemeenschappen,… enkel realiseerbaar zijn vanuit een win-win visie. Een visie van verbinding en evenwicht tussen Person, People, Prosperity en Planet. Zij integreert de #IDG en #SDG in haar werk.

Sabine Lebrocquy | Sabine Lebrocquy & partners

Celine in een sociale innovator en trainer. Zij detecteert de gevoelige plekken in jouw ecosysteem die een bron zijn voor manipulatieve beïnvloeding. Eens je die blinde vlekken kan erkennen, ben je in staat deze om te vormen en te ontginnen. Onder elk gevoelig plekje zit een potentieel talent. Ik verwijs graag naar haar door als je met je blinde vlekken en zelfwaarde aan de slag wil.

Celine Berckmoes | AkemiYou

Festival van Verbinding: een jaarlijks terugkerend maandevent (aug/sept) waarbij we vanuit een bondgenootschap van organisaties en mensen zichtbaarheid geven aan warme initiatieven, organisaties, ondernemers en locaties ("partners") die werken vanuit hun hart, gedreven door maatschappelijke verantwoordelijkheid en die voor verbinding zorgen met jezelf, met anderen en met de omgeving. Peter Metten is de bezieler, de Zachte Omwenteling zijn Deelgenootschap. Samen met Olivier Torfs maak ik als bondgenoot mee deel uit van het organiserende team.team.

Peter Metten | FestivalvanVerbinding

Mieco-effect: “Inhoudelijk sterk, maatschappelijk gedragen” Ons ecologisch studie- en adviesbureau staat erom bekend te werken op thema's waar verschillende disciplines samen komen zoals landschapsecologie (natuur en landschap), agro-ecologie (landbouw en natuur), eco-hydrologie (natuur en water), ecotoerisme (natuur en toerisme) en/of natuur & wetgeving. Participatie van betrokkenen is een rode draad in onze aanpak. - Ik ben er aan de slag als procesbegeleider Open Ruimte (60%)

Mieco-effect | Mieco-effect
Naast deze sleutelpartners werk ik ook samen met andere partners die ik leerde kennen in mijn Communities of Practice zoals  ‘A collaborative economy’ of MeetUpgroepen zoals ‘Debunking business agility’ , ‘Sociocracy3.0’. of het Scio-netwerk. 
 
Ook de Communities waarvan ik deel uitmaak zijn een rijke visvijver:  ik ben coöperant bij Re-Story, in nauw contact met de Droomgaard en de vzw Regeneratief Leven, sinds het najaar van 2022  kernlid van de IDG Hub Vlaanderen en het Festival/Jaar van Verbinding. Ik maakte reeds deel uit van de AV van Commons Lab, sinds maart 2023 ben ik er bestuurder. En niet te vergeten mijn collega's bij Mieco-effect, een ecologisch studie--en adviesbureau.

Als voorzitter van kinderopvang La Primavera hou ik de vinger aan de pols in de welzijnssector.  Ik maak er deel uit van de Commissie Welzijnsgericht Ondernemen.
  
 
Genetwerkt samenwerken - ecosystemisch
 Zelfs als ik alleen werk, doe ik vaak beroep op mijn partners en communities als klankbord.  We zijn op elkaar ingespeeld en vullen elkaar complementair aan en wisselen ervaringen en methodieken uit. #mwe #samens
 
Als klant krijg je dus steeds multidisciplinaire en cross-sectorale inzichten mee.  

Recente werkvormen: een voorproefje

Theory U

Dit transformatiekader helpt jou om te leren vanuit de toekomst door in te zetten op jouw en collectief bewustzijn en je stakeholders daarbij te betrekken. Het doel? Een nieuwe manier van denken en doen. We gebruiken Theory U impliciet of expliciet in al onze trajecten.

SALT/CLCP

SALT staat voor ‘Stimulate support • Appreciate • Listen, learn & link • Transfer & team’. Deze werkvorm bevordert zelfsturing in teams en partnerships. SALT waardeert individuele kracht om potentieel helder te maken en verbinding te krijgen, met respect voor de diversiteit en heelheid van mensen.

ChancesToChange

Dit bordspel – en je medespelers – geven jou inzichten in vragen waarmee je worstelt. Zo ontstaan nieuwe perspectieven die jou uitdagen op cognitief, emotioneel en spiritueel vlak.

Three Horizons Model

Dit model van Bill Sharpe brengt 3 horizonlijnen in kaart:
  • Wat loopt op zijn einde en hoe nemen we er afscheid van? (H1)
  • Wat is disruptief en hoe zetten we dat voluit in? (H2)
  • Wat ontstaat en hoe kunnen we het helpen groeien? (H3)
FutureFit mensen en organisaties die willen meewerken aan een generatieve economie houden deze best alle drie in de gaten.

Sociocratie 3.0 (S3)

S3 is een praktische gids met nuttige formats en patronen die samenwerking bevorderen en bijdragen aan de ontwikkeling van wendbare, veerkrachtige en effectieve organisaties.

Aanraders! Deze boeken inspireren me

Toekomstbewustzijn en trendsetters

George Monbiot
Peter Hinssen
Jan Rotmans
Joanna Macy
Otto Scharmer & Peter Senge
Daniel Christian Wahl
Richard Barrett - Barrett Academy for the Advancement of Human values
Ria Baeck - Collective Presencing
Michel Bauwens
Yuval Noah Harari
Oikos.be - denktank voor sociaal-ecologische verandering
Adjiedj Bakas & Trend Office Bakas
CrowdSourcing Week
Ouishare

Economie & verdienmodellen

‘Doughnut economics’ – Kate Raworth
‘Economy for the common good’ – Christian Felber
‘Nieuwe businessmodellen’ – Jan Jonkers
'Peer to Peer economy' - Michel Bauwens

Samenwerking en organisatieontwikkeling

‘Dynamic collaboration’ – Jan De Vische en Otto Laske
‘Samenwerken in ketens, allianties en partnerships’ – Edwin Kaats en Wilfrid Opheij
‘Sociocracy3.0’ – James Priest en Bernhard Bockelbrink
‘6 batteries of change’ – Peter Prins, Geert Letens, Kurt Verweire
'Everything I've learned about values' - Richard Barrett

Leiderschap

‘Deelbaar leiderschap’ – Koen Marichal en Karen Wouters
‘De kleren van de leider’ – Koen Marichal en Jesse Segers
‘Durf te leiden’ – Brené Brown
‘Leading from the emerging future’ – Otto Scharmer

Change en design

‘Designing for regenerative cultures’ – Daniel Christian Wahl
‘Mediating dangerously’ – Kenneth Cloke

Aan de slag met deze partners en tools?

Ontdek mijn aanbod en geef me een seintje voor een verkennend gesprek. 
We verkennen jouw uitdagingen en denken graag al met jou mee.