FlexVia | Ingrid Larik

Partners en werkvormen

Ook ik maak deel uit van een ecosysteem, met partners en tools die mij, elkaar en jullie verrijken. Het evolueert voortdurend, hier vind je alvast een voorproefje.

Mijn sleutelpartners | Communities

Xenia (samen met echtgenoot Eddy - Rethinking Economics) is de bezielster van het Emagine Life center. Als Appreciative Inquiry- en SALT-facilitator, economiste, familiemens, dromer en wereldverbeteraar, schrijft ze mee aan een nieuw verhaal voor de wereld. #RegeneratiefLeven Tools als Appreciative Inquiry, SALT, Theory U enz. stimuleren verbeelding en geven hoop. In onze trajecten en ervaringslabo’s gaan we daar dankbaar mee aan de slag. Samen ontwikkelen we programma’s en workshops - zoals bv. de #organisatieversie van ChancesToChange - en we maken beiden deel uit van Rethinking Economics (Antwerpen).

Xenia Orgielewski | Emagine Life

Commons Lab vzw| Onze missie is om van Vlaanderen een warme, faire, duurzame, democratische gemeenschap te maken waarin burgercollectieven opnieuw een prominente rol opnemen. In het beheer van natuurlijke hulpbronnen, maar even zeer mbt de productie en het beheer van verschillende goederen (energie, huisvesting, …) en andere zaken (cultuur, transport, wonen, enz.).Ik ben lid van de AV en er momenteel bestuurder.

Commons Lab | Commons Lab

Veerle is de initiële (co)creator) en gepassioneerde ambassadrice van het ChancesToChange bordspel. Als sociaal onderneemster, facilitator, arts, healer, trainer, coach en schrijfster kleurt ze elke dag de wereld wat meer in. Het ChancesToChange bordspel laat je spelen in een nieuw verhaal waarin je altijd meer en andere perspectieven ziet. Bevrijdend, maar absoluut niet vrijblijvend! Focus op hart, ziel en geest. Samen met enkele communityleden co-creërde ik mee de organisatieversie. Versie3.0. is bijna klaar. Het ondersteunt eveneens de ontwikkeling van de IDGs (inner delopment goals).

Veerle De Bock | ChancesToChange

Sabine is een onafhankelijke HR Professional / Co-founder at 2BeFutureFit. Haar passie voor het werken met en coachen van mensen en het begeleiden van teams en werkgroepen, is wat ons bindt. Sabine heeft een bijzondere band met jongeren, onze generatie van de toekomst. Zij is er net als ik van overtuigd dat engagement en “wellbeing” in organisaties, gezinnen, leefgemeenschappen,… enkel realiseerbaar zijn vanuit een win-win visie. Een visie van verbinding en evenwicht tussen Person, People, Prosperity en Planet. Zij integreert de #IDG en #SDG in haar werk.

Sabine Lebrocquy | Sabine Lebrocquy & partners

In 2021 volgde ik de facilitatorscursus van EconoGood, een internationale beweging( zie ook boek van Christian Felber) die ijvert voor een waarde-gedreven economie. Het ECOnGOOD-label is het nieuwe duurzaamheidskeurmerk dat rekening houdt met sociale, ethische en milieufactoren. ( cfr link met ESG en CSRD)

EconGood | EconGood

Re-story verbindt mensen die allemaal op hun eigen manier uit zijn op het creëren en versnellen van een maatschappelijke transformatie. De toekomst is een gezamenlijke onderneming. Een houding van actieve betrokkenheid bij het gezamenlijk creëren van de toekomst. Samen proberen, reflecteren, steun vinden en geven. Samen het tij keren. Ik ben er coöperant.

Re-Story | Re-Story
Naast deze sleutelpartners werk ik ook samen met andere partners die ik leerde kennen in mijn Communities of Practice zoals  ‘A collaborative economy’ of MeetUpgroepen zoals ‘Debunking business agility’ , ‘Sociocracy3.0’. of het Scio-netwerk  en heb goede contacten (enactief in de Linkedgroep) met de stewartcirkel van de IDG Hub Vlaanderen
 
Ook de organisaties en coöperaties waarvan ik deel uitmaak zijn een rijke visvijver:  ik ben niet alleen coöperant bij Re-Story,maar ook bij De Landgenoten en Join for Water.   En ik maak deel uit van de adviesraad en/of klankborgroepen van de Droomgaard en de vzw Regeneratief Leven, Robur op den Eik vzw..

Ik maak deel uit van de AV van Commons Lab, waar  sinds maart 2023 eveneensr bestuurder ben. En ben actief lid van  EconGood Belgium vzw.
 
 
Genetwerkt samenwerken - ecosystemisch
 Zelfs als ik alleen werk, doe ik vaak beroep op mijn partners en communities als klankbord.  We zijn op elkaar ingespeeld en vullen elkaar complementair aan en wisselen ervaringen en methodieken uit. #mwe #samens
 
Als klant krijg je dus steeds multidisciplinaire en cross-sectorale inzichten mee.  

Recente werkvormen: een voorproefje

Theory U

Dit transformatiekader helpt jou om te leren vanuit de toekomst door in te zetten op jouw en collectief bewustzijn en je stakeholders daarbij te betrekken. Het doel? Een nieuwe manier van denken en doen. We gebruiken Theory U impliciet of expliciet in al onze trajecten.

SALT/CLCP

SALT staat voor ‘Stimulate support • Appreciate • Listen, learn & link • Transfer & team’. Deze werkvorm bevordert zelfsturing in teams en partnerships. SALT waardeert individuele kracht om potentieel helder te maken en verbinding te krijgen, met respect voor de diversiteit en heelheid van mensen.

ChancesToChange

Dit bordspel – en je medespelers – geven jou inzichten in vragen waarmee je worstelt. Zo ontstaan nieuwe perspectieven die jou uitdagen op cognitief, emotioneel en spiritueel vlak.

Three Horizons Model

Dit model van Bill Sharpe brengt 3 horizonlijnen in kaart:
  • Wat loopt op zijn einde en hoe nemen we er afscheid van? (H1)
  • Wat is disruptief en hoe zetten we dat voluit in? (H2)
  • Wat ontstaat en hoe kunnen we het helpen groeien? (H3)
FutureFit mensen en organisaties die willen meewerken aan een generatieve economie houden deze best alle drie in de gaten.

Sociocratie 3.0 (S3)

S3 is een praktische gids met nuttige formats en patronen die samenwerking bevorderen en bijdragen aan de ontwikkeling van wendbare, veerkrachtige en effectieve organisaties.

Aanraders! Deze boeken inspireren me

Toekomstbewustzijn en trendsetters

George Monbiot
Peter Hinssen
Jan Rotmans
Joanna Macy
Otto Scharmer & Peter Senge
Daniel Christian Wahl
Richard Barrett - Barrett Academy for the Advancement of Human values
Ria Baeck - Collective Presencing
Michel Bauwens
Yuval Noah Harari
Oikos.be - denktank voor sociaal-ecologische verandering
Adjiedj Bakas & Trend Office Bakas
CrowdSourcing Week
Ouishare

Economie & verdienmodellen

‘Doughnut economics’ – Kate Raworth
‘Economy for the common good’ – Christian Felber
‘Nieuwe businessmodellen’ – Jan Jonkers
'Peer to Peer economy' - Michel Bauwens

Samenwerking en organisatieontwikkeling

‘Dynamic collaboration’ – Jan De Vische en Otto Laske
‘Samenwerken in ketens, allianties en partnerships’ – Edwin Kaats en Wilfrid Opheij
‘Sociocracy3.0’ – James Priest en Bernhard Bockelbrink
‘6 batteries of change’ – Peter Prins, Geert Letens, Kurt Verweire
'Everything I've learned about values' - Richard Barrett

Leiderschap

‘Deelbaar leiderschap’ – Koen Marichal en Karen Wouters
‘De kleren van de leider’ – Koen Marichal en Jesse Segers
‘Durf te leiden’ – Brené Brown
‘Leading from the emerging future’ – Otto Scharmer

Change en design

‘Designing for regenerative cultures’ – Daniel Christian Wahl
‘Mediating dangerously’ – Kenneth Cloke

Aan de slag met deze partners en tools?

Ontdek mijn aanbod en geef me een seintje voor een verkennend gesprek. 
We verkennen jouw uitdagingen en denken graag al met jou mee.