FlexVia | Ingrid Larik

Conflicten zijn Kansen

Belanghebbendenmanagement, verbindende communicatie en conflictbemiddeling voor partnerships en organisaties

Pak conflicten, spanningen of irritaties aan bij de wortel. Of voorkom dat ze jullie samenwerking ondermijnen. Een bemiddelingsattitude maakt jullie organisatie conflictvaardig.

Echte dialoog legt fundamenten…

… als jullie een partnership plannen of eraan sleutelen, of een nieuwe organisatie willen opzetten. En als jullie in kaart willen brengen wat mensen verbindt en waar ze op afhaken.

… als meerdere partijen - publiek of privaat - bij een project betrokken zijn en jullie vanuit verschillende belangen en noden op zoek zijn naar ‘common ground’.

… of als jullie acute conflicten, onderhuidse spanningen of kleine irritaties willen aanpakken in jullie samenwerking of organisatie. 

De resultaten van mijn interventie?

Er wordt (opnieuw) gepraat. Mensen kunnen (terug) door één deur en werken samen. En dat maakt of kraakt jullie partnership of organisatie. Zeker als jullie een diverse workforce hebben en middenin de war for talent zitten.

Willen jullie een stapje verder? Dan evalueer ik jullie manier van samenwerken en het organisatiemodel. En krijgen jullie een reeks suggesties voor betere samenwerking en een voorstel van verandertraject waarbij ik jullie graag verder begeleid.
    Ingrid heeft me inzichten gegeven in een periode dat ik volledig was vastgelopen in de communicatie met m’n leverancier. Ze heeft me begeleid op een business meeting ter plaatse bij m’n fabrikant, dit heeft me kracht en zekerheid gegeven tijdens de voor mij zeer belangrijke fase van de onderhandelingen. Ik wens iedereen een toegewijde coach en organisatieadviseur als Ingrid toe.
    Diana Horemans, CrystalClearSkincare & CryoSaunaCenter
    Ingrid is voor mij hét voorbeeld van een professionele coach. Ze luistert écht naar wat de mensen bezig houdt. Moeilijke onderwerpen gaat ze niet uit de weg, maar brengt ze aan met respect voor ieders gevoeligheden. Zo weet ze steeds weer een constructieve dialoog op gang te brengen, zelfs over heikele thema’s.
    Pieter Daelman, creativiteitscoach & facilitator

Zo boek ik die resultaten:

Ik ga naast en tussen partijen staan, luister en breng dan de spanningsvelden en bouwstenen voor een oplossing in kaart. Het doel? De dialoog herstellen of bevorderen, sommige situaties laten aanvaarden en zoveel mogelijk lonten uit kruitvaten halen.

De bouwstenen vertalen we samen naar nieuwe doelstellingen en afspraken tussen twee mensen, binnen een team of de hele organisatie. Het doel? Een pact door alle partijen, zodat jullie conflicten of spanningen constructief aanpakken of tot een minimum beperken.

Als jullie dat willen, volg ik de afspraken en acties verder met jullie op, bijvoorbeeld via intervisie of leercirkels.

Waarom organisaties me inschakelen?

Krijg inzicht in het proces | Als ik de doos van Pandora moet openen, zal ik dat doen. Wellicht wordt het dan even erger voor het beter wordt. Daarom krijgen jullie zicht op de stappen die ik zet en de richting waarin ik werk.

Ga verder op eigen kracht | Is er vandaag een uitdaging? Dan krijgen jullie daarvoor een oplossing. Tegelijk weten jullie ook hoe jullie toekomstige uitdagingen aanpakken. Zo wordt jullie organisatie steeds dialooggerichter en conflictvaardiger.

Reken op een professionele partner | Ruime ervaring in profit, non profit, familiale en sociale bemiddeling. Voeling met organisaties. Auteur van ‘Conflictbemiddeling op het werk’. Lid van Bemiddeling vzw en Uw Bemiddelaars waar ik trekker ben van een intervisiegroep. Voorzitter van een RvB, syndicus geweest, lid van verschillende KMO-adviesraden en juriste. Die kennis en ervaring zet ik voor jullie in.

Voorkom conflicten of pak ze aan

Nodig me uit voor een vrijblijvend verkennend gesprek. Ik verken jullie uitdagingen en denk graag al met jullie mee.

Bel +32 473 73 25 88 of