FlexVia | Ingrid Larik

Aanbod

Regelmatig geef ik workshops of lezingen, organiseer ik een paneldebat of cirkelgesprek, lanceer ik een coachtraject rond diverse aspecten van duurzame verandering (transformatie en transitie) als je onderneemt of samenwerkt met anderen. Soms met één of meerdere partners. Hier vind je een overzicht. Tot binnenkort!

Terug

Leider in verandering| Samenwerken3.0 (op aanvraag)

vrij- en zaterdagen
te bepalen
Hoboken

Groeien naar een trekkersteam/ondernemersteam

Jij wil een postieve impact hebben, je stempel drukken op een duurzame manier.  Je visie en verhaal zijn helder...je weet waarom je-doet-wat-je doet en je bed uitwipt iedere ochtend..En daar is de volgende stap: je beseft dat je versterking nodig hebt.  Van de juiste medestanders en partners.  Dat kunnen gedreven en bekwame mensen zijn die doorgroeien in je bedrijf en mee vennoot worden of je slaat de handen in elkaar met één of meerdere partners, al of niet in een consortium of een netwerkorganisatie.   
 

Jouw uitdagingen...

Je gelooft in sterk leiderschap maar minder in de loutere top-downbenadering.  Jij wil dat mensen zich met goestig en overgave - zonder zich te vergalloperen - inzetten.  En vanuit hun sterktes en kwaliteiten er mee zorg voor dragen dat de gedeelde ambities gerealiseerd worden. Welke rol ze ook oppakken.  En jij krijgt daardoor weer ademruimte en creatieve impulsen.

  • Hoe zorg je ervoor dat jouw missie, jullie missie, een gedeelde missie wordt en dat iedereen gericht is op dat ene (duurzame!) kompas en niet alleen op jou zodat jij je kan focussen op waar je het beste in bent ? Dat eenieder 'werk ziet' en initaitieven neemt?
  • En op welke wijze willen jullie beslissen over strategie, (business)opportuniteiten, klimaat- of medewerkersbeleid...?  Consensus of toch liever consentbesluitvorming ? Of misschien gewoonweg bepaalde zaken delegeren...Wat zijn jullie leidende principes ? Rollen en verantwoordelijkheden ?
  • Hoe hou je tegelijk je lange en korter termijndoelstellingen in de gaten ?
  • Communicatie is cruciaal.  Hoe houd je iedereen en jezelf!) bij de les en geïnformeerd zodat pro-actieve actie mogelijk is ?
  • Hoe organiseer je onderlinge solidariteit op vlak van financiën en risobeheersing?
  • ...

Participatief leiderschap

Wij vertrekken van het idee dat elke relatie, elke samenwerking  of onderneming een  win-win kan zijn.  Moet zijn.   Daarom werk ik rond de 5 P’s - purpose, planet, people, person, prosperity - en neem ik er de #SDGs (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) bij en in bijzonder  het #IDGwiel (innerlijke ontwikkelingsdoelen) waar gecheckt wordt wie over de nodige compenties en vaardigheden  (23 zijn er) beschikt om duurzaam/regeneratief te ondernemen en samen te werken: geclusterd in 5 domeinen "zijn-denken-verbinden-samenwerken-doen". Alles start bij de persoonlijke transformatie. En welk leiderschap jij toont, jullie tonen. 

Het #EcoGood model is een handig hulpmiddel om tot een gedeelde visie en ambitie te komen.  Als raamwerk en toetsteen hanteer ik verder de "6 batterijen van verandering" (Vlerick): om de structuur en cultuur op elkaar te aligneren.  Een belangrijke inspiratiebron is "Vrij-gelijk-samenleven" (Damaris Matthysen).  Zij spreekt van het Deelgenootschap en van gedeeld leiderschap op een heel concrete ...en verregaande manier.  Een uitdaging :-). 

#EcoGood staat voor een economisch model waarin het algemeen welzijn het uiteindelijke doel is.

4 kernwaarden staan daarbij centraal:

  • menselijke waardigheid
  • sociale rechtvaardigheid
  • ecologische duurzaamheid
  • democratische participatie

We zoomen vooral in op de democratische (geïnspireerd door o.a. sociocratie3.0) participatie in dit traject.

Klaar om in te schrijven?

Vrijblijvend kennismaken? Geef een seintje.

Ik luister graag naar jouw verhaal, denk met jou mee en vertel eerlijk of ik jou kan helpen.

Bel +32 473 73 25 88 of